Blog: Bedrijfscultuur

KH Gepubliceerd op 9-3-2018 11:25
Categorieën: 12

Bedrijfscultuur. Ook weer zo’n veelgebruikte term die te pas en te onpas vermeld wordt. Op werken-bij- pagina’s van bedrijvensites, door sprekers op HR events en congressen en natuurlijk tijdens sollicitatiegesprekken. Eerlijk is eerlijk, ook wij konden de verleiding niet weerstaan in onze vorige blog over Employer Branding. Daarin vertellen we dat Craftin in staat is om de cultuur van een bedrijf te ontleden, om van daaruit een werkgeversmerk op te bouwen. Vervolgens gingen we direct weer over tot de orde van de dag. Terwijl dit nogal een statement is rondom een complex begrip: cultuur. Sterker nog, het is een wetenschap. Een gedragswetenschap waarover antropologen talloze wetenschappelijke artikelen hebben geschreven en over schrijven as we speak.

Als er zoveel studies naar cultuur worden gedaan, moeten we dan toch niet even stilstaan bij een - op papier - simpel woord als bedrijfscultuur? Wij vinden van wel. Dat doen we in alle bescheidenheid, vanuit een aantal basisdefinities van het begrip cultuur, in combinatie met onze eigen ervaringen.

 

Cultuur, het is er gewoon

 

Wat is eigenlijk cultuur? Kennisplatform Ensie definieert het als volgt:

“Cultuur of beschaving is het geheel aan gewoonten en (gedrags)regels dat bij een volk of stam hoort. Cultuur omvat de gewoonten en gebruiken waarover een volk in het land zelf beschikt of die een volk meeneemt uit het land van herkomst. Hieronder vallen onder andere het geheel van normen en waarden, de voeding, eetgewoonten, kleding, godsdienst en muziek en dans.”

Volgens Jitske Kramer, corporate antropoloog en co-auteur van De Corporate Tribe, is cultuur tamelijk ontastbaar. Het zit in onze harten en hoofden, het is er gewoon. Zoals zwaartekracht er ook is. Het is een verzameling van alles wat we doen en wat we ‘normaal’ vinden: de normen, of spelregels die we ‘met elkaar afgesproken’ hebben. Daarmee bouw je een cultuur, waarin een groep gezamenlijk beslist wat ‘goed’ is voor een bepaalde situatie. Het schept orde en zingeving in de chaos.


Cultuur op de werkvloer

 

Tot zover de theorie. Nu naar de praktijk op de werkvloer. Ook daar bewegen we ons binnen een cultuur. Deels valt deze terug te leiden naar een missie en visie die een bedrijf heeft. En wat te denken van een personeelshandboek met reglementen die een set van gewenste gedragingen op de werkvloer bepalen. Maar de ongeschreven wetten zijn minstens zo aanwezig. Weliswaar minder tastbaar, maar dagelijks onderdeel van ieders functioneren binnen een bedrijf. Wat vinden we normaal gedrag? Hoe gaan we met elkaar om? Hoe gaan we met klanten om?

Als een manager zegt: “We zijn een klantgericht bedrijf.” Vinden klanten dat dan ook als je na zes uur ‘s avonds op geen enkele manier meer bereikbaar bent? Dus je zult hoe dan ook jouw normen, spelregels en systemen moeten inrichten om jouw cultuurclaim waar te maken. En vervolgens heb je ook nog eens mensen nodig om die cultuur te vormen. Zonder een volk of stam is er immers geen cultuur, als we weer even naar bovenstaande definitie kijken.


De Craftin-cultuur

 

Zo komen we uit bij een van de specialismen van Craftin. Samen werven met Craftin betekent dat we ook gezamenlijk met jou als opdrachtgever kijken of een persoon bij jouw bedrijfscultuur past. Met een kritische blik, niet alleen naar de potentiële kandidaat, maar ook naar het bedrijf zelf. Soms heb je juist een frisse afwijking nodig. Wijlen Steve Jobs zei niet voor niets:

It doesn’t make sense to hire smart people to tell them what to do. We hire smart people to tell us what to do.

En laat ons nou de partij zijn om die frisse afwijking binnen een bedrijfscultuur te ontdekken, voor te stellen en te plaatsen.

Reageer

CAPTCHA ImageNieuwe codeSpeel de code af